Fotsvamp

Nej riktigt så här ser inte fotsvamp ut, det är små organismer och bakterier  som förorsaker fotsvamp,  oftast dyker fotsvamp upp när du gått i täta skor eftersom den trivs bäst när det är varmt och fuktigt.

Fotsvamp är en vanlig åkomma hos framför allt vuxna och smittar vid direktkontakt. Du kan också smittas i omklädningsrum eller om du lånar handdukar eller strumpor av någon med fotsvamp. Fotsvamp kan även sprida sig till tånaglarna, vilket kan leda till nagelsvamp.

Fotsvamp lever i det yttersta hudlagret där cellerna är döda, de så kallade hornlagret. 

Det medicinska namnet på sjukdomen är Tinea pedis, från latinets namn på hudsvamp och fot.

De vanliga symptomen vid ett milt angrepp är oangenäm lukt, rodnad, fjällning, hudlöshet, klåda och sveda mellan tårna. 


Du kan ibland också få sprickor i huden, ofta emellan lilltån och tån intill.

Om man har dessa symtom, blåsor i fotsulan eller kliande förändringar på fotryggen ska man låta en läkare undersöka fötterna eftersom dessa besvär kan kräva receptbelagd behandling eller bero på andra orsaker än en svampinfektion.

För att bekräfta förekomsten av svamp som ligger bakom en infektion kan läkaren skrapa hudavlagringar från det infekterade området eller ta prov av infekterade naglar. Provet kan sedan undersökas direkt i mikroskop eller odlas i laboratorium.

Förebyggande:

För att förhindra angrepp av fotsvamp gäller reglerna Torrt och Rent.

Torrt innebär att fötter och skor inte ska vara fuktiga under en längre tid. Torka fötter noggrant, särskilt mellan tårna, när de varit blöta. Skor ska hinna torka över natten.

Ibland rekommenderas att lägga skor i frysen, vilket är en form av frystorkning.

Rent innebär att fötter och kläder absolut inte ska lukta. Rengör naglar och tåmellanrum, byt strumpor varje dag, tvätta strumporna i minst 60 grader.

Gymnastikskor som inte torkats ordentligt och därigenom börjat lukta bör kastas eller tvättas.


BEHANDLING:

Interdigital fotsvamp: 

Lokalbehandling med antimykotisk kräm ev lösning:

Kronisk fotsvamp:

Svårbehandlad och recidiverar ofta, speciellt vid engagemang utöver fothuden. 

Långtidsbehandling vid besvärande symtom, särskilt om tånaglar är engagerade. 

Lokalbehandling med terbinafin eller imidazolderivat i krämform är ett gott behandlingsalternativ för många med låg symtomintensitet och kan även användas som långtidsbehandling efter peroral behandlingsperiod. 


 

PROFYLAX:
 

Undvik kraftigt svampkontaminerade områden såsom högfrekventerade fuktiga golv, motionsanläggingar, simhallar etc. 

        © MO 2013