Åderbråck

                      Åderbråck

Förstorade vener är ett besvär som kan förebyggas. Åderbråck (varicer) är ett mycket vanligt problem, särskilt bland gravida och äldre. Du känner igen ett åderbråck på att venerna har utvidgats och liksom slingrar utanpå huden. Det vanligaste stället att få åderbråck på är insidan av underbenen.

Åderbråck är delvis ärftligt, men det finns även andra faktorer som spelar in. Har du exempelvis varit gravid flera gånger, eller lider av fetma, ökar risken för att drabbas. Om dina ben svullnar när du har gått, stått eller suttit mycket, kan det vara ett tecken på att du i riskzonen. 

Åderbråck kan ha ett samband med förändrade värden av kvinnliga könshormoner. Det är fler kvinnor än män som får åderbråck.

Många drabbas av åderbråck på grund av att valvlerna (venklaffarna) har blivit slappa eller skadade och inte längre sluter tätt. Blodet strömmar då inte tillbaka till hjärtat så effektivt som det ska, utan samlas på grund av dragningskraften i de vener som ligger lägst. Det är därför dina ben kan svullna efter att du gått, stått eller suttit stilla mycket. Venernas väggar belastas så mycket att de till sist utvidgas och ett åderbråck blir synligt.

Varför är då just benen så känsliga för åderbråck? På väg ut i kroppen pumpar hjärtat det syrerika blodet genom artärerna. Men på väg tillbaka mot hjärtat, genom venerna, förflyttas blodet bara genom att musklerna runt omkring rör på sig. Det är därför blodcirkulationen underlättas av att du rör på dina ben och fötter.

Att blodet inte får för sig att rinna baklänges i venerna i den branta uppförsbacken mot hjärtat beror på att alla vener har klaffar, som kallas valvler. Klaffarna hindrar blodet från att strömma åt fel håll när det väl en gång har passerat en klaff. Se skissen.

Men om klaffarna blivit slappa och inte sluter riktigt tätt kan det leda till att blod samlas långt ner i benen, vid närmsta föregående klaff som sluter tätt. Mycket blod kan ”stå i kö” för att få fortsätta uppåt. Resultatet blir, som vi tidigare nämnt, att blodkärlen töjs ut allt mer för att rymma allt blod. Det höga trycket i venerna leder i sin tur till ett ökat tryck i kapillärerna (de små blodkärl som förenar artärerna med venerna, där allt näringsutbyte sker), vilket leder till att mer vätska än vanligt sipprar från blodkärlen ut i vävnaden.

 Detta leder ofta till trötta, svullna ben, och i värre fall åderbråck och/eller kroniska venösa sjukdomar och bensår. Åderbråck är i sig själv ofta inte alls farligt, men ett symptom på att något inte är som det ska. Det finns också en kosmetisk aspekt av åderbråck, det vill säga att det kan se lite tråkigt ut.

Åderbråck kan ibland läka och gå tillbaka av sig själva (exempelvis efter en graviditet). Det finns även möjlighet att ta bort dem med kirurgi eller andra, mer oprövade metoder. Ett enkelt sätt att förebygga åderbråck i vaderna är att använda stödstrumpor. Venerna pressas då ihop något, vilket hjälper venklaffarna att hindra blodet från att samlas längst ner i benen.

Stödstrumpor rekommenderas därför av sjukvården, för dig som riskerar att drabbas av åderbråck.

Och så är stödstrumpor bekvämt också. Lindringen känns ofta direkt. Strumpans tryck är hårdast längst ner och avtar till strax under knät. Strumpan bidrar till det tryck som musklerna utövar på venerna och hjälper alltså till med att pressa blodet tillbaka upp mot hjärtat.

På så sätt avlastas blodkärlen som sitter långt ner. Stödstrumpor är alltså det enklaste sättet att förebygga tråkiga och besvärliga åderbråck.

        © MO 2013